Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością ŚKA

wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością wykonawcy zleconej przez gminę usługi przewozowej oraz o sprawdzenie czy działalność przewoźnika wykonującego na zlecenie gminy zadanie własne, jakim jest w myśl Art. 7 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., lokalny transport zbiorowy, leży w interesie publicznym a tym samym czy w myśl § 22 ust.4 umowy nr 522/2012 z dnia 3 grudnia 2012 zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym nie należy wyciągnąć konsekwencji wobec wykonawcy usługi.

Kolejny wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie informacji w związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez ŚKA

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1-1

W związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe, Radosław Kycia Wiceprezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu złożył do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu  kolejny Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Informacji o podwykonawcy, któremu zgodnie z umową 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. wykonawca, czyli Śląskie Konsorcjum Autobusowe powierzył wykonywanie przewozu. W informacji proszę o przekazanie wymaganych danych, których zgodnie z w/w umową wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu:
-nazwa, siedziba, numer, wpisu do właściwego rejestru
-okres wykonywania przewozów
-oświadczenie, że kierowcy spełniają wymogi określone w powszechnie obowiązujących
przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
-licencji na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób
- wniosku wykonawcy o zgodę na powierzenie, zgodnie z §3 umowy 522/2012, podwykonawstwa w wykonywaniu przewozów.
2) Informacji przekazywanej zamawiającemu zgodnie z umową na świadczenie usług przewozowych nr 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r, o ilości i przyczynach nie wykonania kursów od dnia 01.07.2016 do dnia 20.08.2016.

W związku z niepokojącymi doniesieniami o wyciąganiu konsekwencji pracowniczych w postaci rozwiązywania umowy o pracę, jakie stosuje Śląskie Konsorcjum Autobusowe wobec kierowców, którzy nie godzą się na wykonywanie obowiązków pracowniczych równolegle u podwykonawcy usługi przewozowej a także zgłaszanymi przez mieszkańców problemami wynikającymi z odwoływanymi kursami autobusów miejskich. Polskie Stronnictwo Ludowe Zarząd Miejski w Wałbrzychu, aby wyjaśnić czy taka sytuacja ma miejsce oraz mając na uwadze zagrożenie, jakie niesie decyzja wykonawcy przewozów dla mieszkańców korzystających z usługi przewozowej w postaci przemęczonego kierującego pojazdem a przede wszystkim samych pracowników, którzy w naszej ocenie niesłusznie pozbawiani są pracy zwraca się do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie prosimy Prezydenta Miasta Wałbrzycha, na którym jako organowi wykonawczemu w myśl ustawy o samorządzie gminnym spoczywa obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta o podjecie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością wykonawcy zleconej przez gminę usługi przewozowe

Konferencja w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”

walbrzych

 

Serdecznie zapraszamy na:
Konferencję w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”
15 września(czwartek) na godz. 09:00, w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju przy ulicy T. Kościuszki 19, Szczawno-Zdrój
Program wydarzenia oparty jest na 3 kluczowych zagadnieniach:
- Innowacyjne rozwiązania dla samorządów
- Wsparcie działań samorządu
- Wyrównywanie szans społeczności lokalnej
Jak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak, dzięki nim, osiągnąć rozwój gospodarczy gmin – na tego typu pytania odpowiedzą eksperci Forum organizowanego przez Fundację Rozwoju.
PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj dalej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o nieprawidłowościach występujących w Śląskim Konsorcjum Autobusowym

SAM_5261

Po przesłaniu przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacji o nieprawidłowościach  występujących w Śląskim Konsorcjum  Autobusowym, Ministerstwo informuje, iż prawa pracownicze w tym przepisy o czasie pracy kierowców w ŚKA są poważnie naruszane.

 W opinii Ministerstwa z wystąpienia kierowców wynika, iż znacznie przekraczane są normy czasu pracy.

Ministerstwo również podkreśla, iż normy dotyczące czasu pracy dziennego oraz tygodniowego okresu odpoczynku obowiązują również kierowcę wykonującego przewozy na rzecz więcej niż jednego podmiotu

Wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie informacji dot. ŚKA

wniosek o udostepnienie informacji(1)

Wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP informacji dotyczących Ilości wozokilometrów wykonanych przez wykonawcę umowy (ŚKA), z podziałem na poszczególne linie autobusowe, dni robocze, soboty i święta w poszczególnych latach, SWIZ przetargu ogłoszonego w 2012 r. oraz umowy na świadczenie usług przewozowych zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym wraz z załącznikami.

Interwencja w sprawie pracowników komunikacji miejskiej w Wałbrzychu

1 Interwencja ŒKA 2_1_

Wałbrzych, dnia 15 lipca 2016 r.
W związku z otrzymaniem od pracowników- kierowców Śląskiego Konsorcjum Autobusowego (komunikacja miejska w Wałbrzychu), prośby o wsparcie oraz interwencję, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu wyraża zaniepokojenie dramatyczną sytuacją ludzi pracujących w spółce.

Czytaj dalej

Wołyń 1943

swieca14

W poniedziałek, 11 lipca przypada symboliczna rocznica mordów, jakich w trakcie II wojny światowej dokonywały na Polakach nacjonalistyczne bojówki ukraińskie OUN/UPA.
11 lipca, 1943 roku na Wołyniu bojówki OUN/UPA przeprowadziły skoordynowany atak na 99 wiosek, w których zamieszkiwali Polacy. Celem byli oczywiście nasi rodacy.Wydarzenie to przeszło do historii, jako „krwawa niedziela” i własnie w tym dniu oddajemy cześć pamięci zamordowanym przez sotnie OUN/UPA.
Pięknym zwyczajem, upamiętniającym ofiary tamtej zbrodni, jest zapalenie świeczki i wywieszenie flagi w oknie w dniu 11 lipca, a także zmówienie choćby krótkiej modlitwy za dusze naszych rodaków.
W ten sposób każdy z nas będzie mógł oddać hołd pomordowanym.